ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το  www.happyevents.gr  είναι το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της επιχείρησης «RODAKINO A.E»  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ,που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, ΟΔΟΣ: 19Ο ΧΛΜ.ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΦΜ:998106153, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Ενθαρρύνουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας από τους υπάρχοντες πελάτες μας αλλά και από τους πιθανούς πελάτες μας. Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας ή/και εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών ή/και παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.happyevents.gr της εταιρείας «RODAKINO AE» , τους οποίους μπορείτε να βρείτε παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.happyevents.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. H χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της (αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναζήτηση, newsletter, RSS κτλ) δεν δημιουργεί καμία σχέση τύπου πληρεξούσιος-πελάτης. Ελλείψει σχέσης πληρεξούσιος-πελάτης οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά από το γραφείο μας. Κανένας δεν πρέπει να μας στείλει τη εμπιστευτική πληροφορία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο διαδικτυακό τρόπο εκτός αν είναι εξουσιοδοτημένος από εμάς να το κάνει. Για να αποφεύγονται κίνδυνοι από ιούς υπολογιστών οι οποιεσδήποτε επισυνάψεις αρχείων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στο γραφείο μας  δεν θα ανοίξουν και θα διαγραφούν εάν η πηγή προέλευσης δεν αναγνωρίζεται.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το  www.happyevents.gr  είναι το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της επιχείρησης «RODAKINO A.E»  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ,που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, ΟΔΟΣ: 19Ο ΧΛΜ.ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΦΜ:998106153, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Ενθαρρύνουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας από τους υπάρχοντες πελάτες μας αλλά και από τους πιθανούς πελάτες μας. Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας ή/και εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών ή/και παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.happyevents.gr της εταιρείας «RODAKINO AE» , τους οποίους μπορείτε να βρείτε παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.happyevents.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. H χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της (αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναζήτηση, newsletter, RSS κτλ) δεν δημιουργεί καμία σχέση τύπου πληρεξούσιος-πελάτης. Ελλείψει σχέσης πληρεξούσιος-πελάτης οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά από το γραφείο μας. Κανένας δεν πρέπει να μας στείλει τη εμπιστευτική πληροφορία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο διαδικτυακό τρόπο εκτός αν είναι εξουσιοδοτημένος από εμάς να το κάνει. Για να αποφεύγονται κίνδυνοι από ιούς υπολογιστών οι οποιεσδήποτε επισυνάψεις αρχείων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στο γραφείο μας  δεν θα ανοίξουν και θα διαγραφούν εάν η πηγή προέλευσης δεν αναγνωρίζεται.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το  www.happyevents.gr  είναι το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της επιχείρησης «RODAKINO A.E»  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ,που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, ΟΔΟΣ: 19Ο ΧΛΜ.ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΦΜ:998106153, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Ενθαρρύνουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας από τους υπάρχοντες πελάτες μας αλλά και από τους πιθανούς πελάτες μας. Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας ή/και εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών ή/και παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.happyevents.gr της εταιρείας «RODAKINO AE» , τους οποίους μπορείτε να βρείτε παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.happyevents.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. H χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της (αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναζήτηση, newsletter, RSS κτλ) δεν δημιουργεί καμία σχέση τύπου πληρεξούσιος-πελάτης. Ελλείψει σχέσης πληρεξούσιος-πελάτης οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά από το γραφείο μας. Κανένας δεν πρέπει να μας στείλει τη εμπιστευτική πληροφορία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο διαδικτυακό τρόπο εκτός αν είναι εξουσιοδοτημένος από εμάς να το κάνει. Για να αποφεύγονται κίνδυνοι από ιούς υπολογιστών οι οποιεσδήποτε επισυνάψεις αρχείων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στο γραφείο μας  δεν θα ανοίξουν και θα διαγραφούν εάν η πηγή προέλευσης δεν αναγνωρίζεται.